Ja jeg vil vite mer

Idebroen inspirerer

  • I april 2024 arrangerte Idebroen den første Inspirasjonsdagen. I videoen kan du se når Ordføreren i Oslo åpnet den aller første Inspirasjonsdag med Idebroen. Det ble en dag full av glede og nye perspektiver.
  • 11. oktober 2024 arrangerer vi neste inspirasjonsdag med tema: Barns lekemiljø. Snart åpner billettsalget!
  • Følg med!
 
Ja jeg vil vite mer
 
 
Her er fire foredrag fra Inspirasjonsdagen 19.04.2024. Du kan kjøpe og se foredragene når du måtte ønske:
 
Her er litt om dem som inspirerer. Noen av dem blir også med på neste inspirasjonsdag i oktober! 

INSPIRATORENE:

Anne Lindboe (Ordfører i Oslo) - Som tidligere barnelege og Barneombud vet Lindboe mye om norsk barndom. I tillegg var hun leder av Private barnehagers landsforbund frem til hun ble ordfører i Oslo i 2023.

Ingunn Løberg  (Musikkpedagogen) - Jeg reiser rundt i barnehager og har sangstunder. Dette blir satt stor pris på av barna og ikke minst de voksne.  Jeg bruker sanger barna pleier å synge og sanger jeg har arvet fra mine foreldre, som drev musikkbarnehage. 

Sigri Holm Uhre (Prosjektpakka) - Prosjektpakka er for barnehagefolk og folk med barn:
Aktiviteter, ideer, og pedagogisk innhold; med fellesskap, mestring, faglighet, og barns medvirkning i fokus. 

Adailton da Silva Cruz (Fantasifantastiskforbarn) - Det en glede for meg å dele ideer som kan inspirere andre og bidra til å skape magiske hverdager for barna.

Svein H Grødem 
(Idebroen) - Hva kan vi egentlig lære av barn og skapende mennesker og hvor skal vi hente inspirasjon til å kunne finne mer overskudd og glede?

Meld deg på


Inspirasjonsdag med Idebroen 11. oktober 2024

Det er nå nedtelling til at billettene slippes! - Følg med!

NB! Det er begrenset med plasser så vær ute i god tid.

Ja jeg blir med

 

IDEBROEN INSPIRASJON
"Sammen for en bedre barndom"

 

Idebroen Inspirasjon er en plattform dedikert til å fremme innovasjon og positiv endring i samfunnet. Gjennom våre arrangementer, som den årlige Inspirasjonsdagen, samler vi mennesker fra ulike sektorer for å dele kunnskap, erfaringer og ideer som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer på nye og kreative måter.

Vårt mål er å bygge broer mellom ulike fagområder og samfunnsgrupper, og å inspirere til handling som kan gjøre en reell forskjell. Vi tror på kraften i samarbeid og utveksling av ideer, og vi bygger på et rom hvor alle stemmer blir hørt og verdsatt.

Inspirasjonsdagen er en av våre hovedbegivenheter, hvor vi setter fokus på aktuelle temaer som har stor betydning for samfunnet. Gjennom inspirerende foredrag, workshops og nettverksbygging gir vi deltakerne verktøy og innsikt som kan brukes til å forbedre deres egne prosjekter og initiativer.

Inspirasjonspris. Hvert år tildeler vi også Inspirasjonsprisen til enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket seg med innovative løsninger og innsats for å forbedre livskvaliteten til mennesker i samfunnet. Denne prisen er en anerkjennelse av deres arbeid og en inspirasjon for andre til å følge deres eksempel.

Med Idebroen Inspirasjon ønsker vi å være en drivkraft for endring og et samlingspunkt for de som deler vår visjon om en bedre fremtid. Vi inviterer deg til å bli en del av vårt fellesskap og bidra til å skape positive ringvirkninger i samfunnet. Sammen kan vi bygge broer og finne nye veier til en lysere morgendag.

JA JEG VIL VITE MER